क्षीण समानार्थी शब्द मराठी | kshin samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kshin (क्षीण). क्षीण समानार्थी शब्द मराठी. क्षीण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kshin in Marathi.

क्षीण शब्दाचा समानार्थी शब्द

क्षीण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण क्षीण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. क्षीण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना क्षीण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

क्षीण या शब्दासाठी अशक्त हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kshin in Marathi are ashakt

शब्द समानार्थी
क्षीण अशक्त
kshin ashakt

मी आशा करतो की तुम्हाला क्षीण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला क्षीण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kshin samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment