क्षीर समानार्थी शब्द मराठी | kshir samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kshir (क्षीर). क्षीर समानार्थी शब्द मराठी. क्षीर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kshir in Marathi.

क्षीर शब्दाचा समानार्थी शब्द

क्षीर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण क्षीर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. क्षीर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना क्षीर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

क्षीर या शब्दासाठी दूध हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kshir in Marathi are dudh

शब्द समानार्थी
क्षीर दूध
kshir dudh

मी आशा करतो की तुम्हाला क्षीर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला क्षीर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kshir samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment