क्षोभ समानार्थी शब्द मराठी | kshob samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kshob (क्षोभ). क्षोभ समानार्थी शब्द मराठी. क्षोभ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kshob in Marathi.

क्षोभ शब्दाचा समानार्थी शब्द

क्षोभ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण क्षोभ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. क्षोभ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना क्षोभ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

क्षोभ या शब्दासाठी क्रोध हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kshob in Marathi are krodh

शब्द समानार्थी
क्षोभ क्रोध
kshob krodh

मी आशा करतो की तुम्हाला क्षोभ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला क्षोभ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kshob samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment