क्षुधा समानार्थी शब्द मराठी | kshudha samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of kshudha (क्षुधा). क्षुधा समानार्थी शब्द मराठी. क्षुधा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of kshudha in Marathi.

क्षुधा शब्दाचा समानार्थी शब्द

क्षुधा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण क्षुधा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. क्षुधा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना क्षुधा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

क्षुधा या शब्दासाठी भूक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of kshudha in Marathi are bhuk

शब्द समानार्थी
क्षुधा भूक
kshudha bhuk

मी आशा करतो की तुम्हाला क्षुधा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला क्षुधा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in kshudha samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment