लावण्य समानार्थी शब्द मराठी | lavanya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of lavanya (लावण्य). लावण्य समानार्थी शब्द मराठी. लावण्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of lavanya in Marathi.

लावण्य शब्दाचा समानार्थी शब्द

लावण्य या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण लावण्य या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. लावण्य या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना लावण्य चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

लावण्य या शब्दासाठी सौंदर्य हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of lavanya in Marathi are saundarya

शब्द समानार्थी
लावण्य सौंदर्य
lavanya saundarya

मी आशा करतो की तुम्हाला लावण्य या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला लावण्य या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in lavanya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment