मानव समानार्थी शब्द मराठी | manav samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of manav (मानव). मानव समानार्थी शब्द मराठी. मानव या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of manav in Marathi.

मानव शब्दाचा समानार्थी शब्द

मानव या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मानव या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मानव या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मानव चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मानव या शब्दासाठी मनुष्य, माणूस, नर, मनुज हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of manav in Marathi are manushya, manus, nar, manuj

शब्द समानार्थी
मानव मनुष्य, माणूस, नर, मनुज
manav manushya, manus, nar, manuj

मी आशा करतो की तुम्हाला मानव या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मानव या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in manav samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment