मंगळ समानार्थी शब्द मराठी | mangal samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mangal (मंगळ). मंगळ समानार्थी शब्द मराठी. मंगळ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mangal in Marathi.

मंगळ शब्दाचा समानार्थी शब्द

मंगळ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मंगळ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मंगळ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मंगळ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मंगळ या शब्दासाठी पवित्र हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of mangal in Marathi are pavitra

शब्द समानार्थी
मंगळ पवित्र
mangal pavitra

मी आशा करतो की तुम्हाला मंगळ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मंगळ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mangal samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment