मौज समानार्थी शब्द मराठी | mauj samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mauj (मौज). मौज समानार्थी शब्द मराठी. मौज या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mauj in Marathi.

मौज शब्दाचा समानार्थी शब्द

मौज या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मौज या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मौज या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मौज चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मौज या शब्दासाठी मजा, गंमत हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of mauj in Marathi are maja, gammat

शब्द समानार्थी
मौज मजा, गंमत
mauj maja, gammat

मी आशा करतो की तुम्हाला मौज या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मौज या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mauj samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment