मेष समानार्थी शब्द मराठी | mesh samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mesh (मेष). मेष समानार्थी शब्द मराठी. मेष या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mesh in Marathi.

मेष शब्दाचा समानार्थी शब्द

मेष या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मेष या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मेष या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मेष चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मेष या शब्दासाठी मेंढा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of mesh in Marathi are mendha

शब्द समानार्थी
मेष मेंढा
mesh mendha

मी आशा करतो की तुम्हाला मेष या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मेष या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mesh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment