मित्र समानार्थी शब्द मराठी | mitra samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mitra (मित्र). मित्र समानार्थी शब्द मराठी. मित्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mitra in Marathi.

मित्र शब्दाचा समानार्थी शब्द

मित्र या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मित्र या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मित्र या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मित्र चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मित्र या शब्दासाठी दोस्त, सवंगडी, साथीदार, सोबती, स्नेही हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of mitra in Marathi are dost, savangadi, sathidar, sobati, snehi

शब्द समानार्थी
मित्र दोस्त, सवंगडी, साथीदार, सोबती, स्नेही
mitra dost, savangadi, sathidar, sobati, snehi

मी आशा करतो की तुम्हाला मित्र या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मित्र या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mitra samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment