मोहिनी समानार्थी शब्द मराठी | mohini samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mohini (मोहिनी). मोहिनी समानार्थी शब्द मराठी. मोहिनी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mohini in Marathi.

मोहिनी शब्दाचा समानार्थी शब्द

मोहिनी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मोहिनी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मोहिनी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मोहिनी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मोहिनी या शब्दासाठी भुरळ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of mohini in Marathi are bhural

शब्द समानार्थी
मोहिनी भुरळ
mohini bhural

मी आशा करतो की तुम्हाला मोहिनी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मोहिनी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mohini samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment