मुलामा समानार्थी शब्द मराठी | mulama samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mulama (मुलामा). मुलामा समानार्थी शब्द मराठी. मुलामा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mulama in Marathi.

मुलामा शब्दाचा समानार्थी शब्द

मुलामा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मुलामा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मुलामा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मुलामा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मुलामा या शब्दासाठी लेप हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of mulama in Marathi are lep

शब्द समानार्थी
मुलामा लेप
Mulama lep

मी आशा करतो की तुम्हाला मुलामा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मुलामा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mulama samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment