मुलगी समानार्थी शब्द मराठी | mulgi samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mulgi (मुलगी). मुलगी समानार्थी शब्द मराठी. मुलगी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mulgi in Marathi.

मुलगी शब्दाचा समानार्थी शब्द

मुलगी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मुलगी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मुलगी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मुलगी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मुलगी या शब्दासाठी तनया, दुहीता, कन्या, तनुजा, लेक, सुता, पुत्री, आत्मजा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of mulgi in Marathi are tanaya, duhita, kanya, tanuja, lek, suta, putri, aatmaja

शब्द समानार्थी
मुलगी तनया, दुहीता, कन्या, तनुजा, लेक, सुता, पुत्री, आत्मजा
mulgi tanaya, duhita, kanya, tanuja, lek, suta, putri, aatmaja

मी आशा करतो की तुम्हाला मुलगी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मुलगी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mulgi samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment