मूषक समानार्थी शब्द मराठी | mushak samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of mushak (मूषक). मूषक समानार्थी शब्द मराठी. मूषक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of mushak in Marathi.

मूषक शब्दाचा समानार्थी शब्द

मूषक या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मूषक या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मूषक या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मूषक चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मूषक या शब्दासाठी उंदीर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of mushak in Marathi are undir

शब्द समानार्थी
मूषक उंदीर
mushak undir

मी आशा करतो की तुम्हाला मूषक या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मूषक या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in mushak samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment