रंक समानार्थी शब्द मराठी | rank samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of rank (रंक). रंक समानार्थी शब्द मराठी. रंक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of rank in Marathi.

रंक शब्दाचा समानार्थी शब्द

रंक या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण रंक या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. रंक या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना रंक चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

रंक या शब्दासाठी गरीब हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of rank in Marathi are garib

शब्द समानार्थी
रंक गरीब
rank garib

मी आशा करतो की तुम्हाला रंक या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला रंक या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in rank samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment