रुक्ष समानार्थी शब्द मराठी | ruksha samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of ruksha (रुक्ष). रुक्ष समानार्थी शब्द मराठी. रुक्ष या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of ruksha in Marathi.

रुक्ष शब्दाचा समानार्थी शब्द

रुक्ष या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण रुक्ष या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. रुक्ष या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना रुक्ष चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

रुक्ष या शब्दासाठी कोरडे, निरस हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of ruksha in Marathi are korade, niras

शब्द समानार्थी
रुक्ष कोरडे, निरस
ruksha korade, niras

मी आशा करतो की तुम्हाला रुक्ष या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला रुक्ष या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in ruksha samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment