साप समानार्थी शब्द मराठी | saap samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of saap (साप). साप समानार्थी शब्द मराठी. साप या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of saap in Marathi.

साप शब्दाचा समानार्थी शब्द

साप या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण साप या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. साप या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना साप चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

साप या शब्दासाठी सर्प, भुजंग, अहि हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of saap in Marathi are sarp, bhujang, ahi

शब्द समानार्थी
साप सर्प, भुजंग, अहि
saap sarp, bhujang, ahi

मी आशा करतो की तुम्हाला साप या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला साप या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in saap samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment