साधू समानार्थी शब्द मराठी | sadhu samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sadhu (साधू). साधू समानार्थी शब्द मराठी. साधू या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sadhu in Marathi.

साधू शब्दाचा समानार्थी शब्द

साधू या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण साधू या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. साधू या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना साधू चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

साधू या शब्दासाठी संन्यासी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sadhu in Marathi are sanyasi

शब्द समानार्थी
साधू संन्यासी
sadhu sanyasi

मी आशा करतो की तुम्हाला साधू या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला साधू या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sadhu samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment