सैन्य समानार्थी शब्द मराठी | sainya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sainya (सैन्य). सैन्य समानार्थी शब्द मराठी. सैन्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sainya in Marathi.

सैन्य शब्दाचा समानार्थी शब्द

सैन्य या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण सैन्य या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. सैन्य या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना सैन्य चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

सैन्य या शब्दासाठी फौज, दल हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sainya in Marathi are fauj, dal

शब्द समानार्थी
सैन्य फौज, दल
sainya fauj, dal

मी आशा करतो की तुम्हाला सैन्य या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला सैन्य या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sainya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment