सज्जन समानार्थी शब्द मराठी | sajjan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sajjan (सज्जन). सज्जन समानार्थी शब्द मराठी. सज्जन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sajjan in Marathi.

सज्जन शब्दाचा समानार्थी शब्द

सज्जन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण सज्जन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. सज्जन या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना सज्जन चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

सज्जन या शब्दासाठी संत हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sajjan in Marathi are sant

शब्द समानार्थी
सज्जन संत
sajjan sant

मी आशा करतो की तुम्हाला सज्जन या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला सज्जन या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sajjan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment