समाधान समानार्थी शब्द मराठी | samadhan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of samadhan (समाधान). समाधान समानार्थी शब्द मराठी. समाधान या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of samadhan in Marathi.

समाधान शब्दाचा समानार्थी शब्द

समाधान या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण समाधान या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. समाधान या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना समाधान चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

समाधान या शब्दासाठी आनंद, संतोष हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of samadhan in Marathi are aanand, santosh

शब्द समानार्थी
समाधान आनंद, संतोष
samadhan aanand, santosh

मी आशा करतो की तुम्हाला समाधान या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला समाधान या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in samadhan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment