समय समानार्थी शब्द मराठी | samay samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of samay (समय). समय समानार्थी शब्द मराठी. समय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of samay in Marathi.

समय शब्दाचा समानार्थी शब्द

समय या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण समय या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. समय या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना समय चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

समय या शब्दासाठी वेळ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of samay in Marathi are vel

शब्द समानार्थी
समय वेळ
samay vel

मी आशा करतो की तुम्हाला समय या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला समय या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in samay samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment