संदेश समानार्थी शब्द मराठी | sandhesh samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sandhesh (संदेश). संदेश समानार्थी शब्द मराठी. संदेश या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sandhesh in Marathi.

संदेश शब्दाचा समानार्थी शब्द

संदेश या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण संदेश या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. संदेश या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना संदेश चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

संदेश या शब्दासाठी निरोप हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sandhesh in Marathi are nirop

शब्द समानार्थी
संदेश निरोप
sandhesh nirop

मी आशा करतो की तुम्हाला संदेश या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला संदेश या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sandhesh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment