संघ समानार्थी शब्द मराठी | sangh samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sangh (संघ). संघ समानार्थी शब्द मराठी. संघ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sangh in Marathi.

संघ शब्दाचा समानार्थी शब्द

संघ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण संघ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. संघ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना संघ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

संघ या शब्दासाठी गट, चमू, समूह हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sangh in Marathi are gath, chamu, samuh

शब्द समानार्थी
संघ गट, चमू, समूह
sangh gath, chamu, samuh

मी आशा करतो की तुम्हाला संघ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला संघ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sangh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment