संग्राम समानार्थी शब्द मराठी | sangram samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sangram (संग्राम). संग्राम समानार्थी शब्द मराठी. संग्राम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sangram in Marathi.

संग्राम शब्दाचा समानार्थी शब्द

संग्राम या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण संग्राम या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. संग्राम या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना संग्राम चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

संग्राम या शब्दासाठी युद्ध, समर, संगर, लढाई हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sangram in Marathi are yudha, samar, sangar, ladhai

शब्द समानार्थी
संग्राम युद्ध, समर, संगर, लढाई
sangram yudha, samar, sangar, ladhai

मी आशा करतो की तुम्हाला संग्राम या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला संग्राम या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sangram samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment