संकल्प समानार्थी शब्द मराठी | sankalp samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sankalp (संकल्प). संकल्प समानार्थी शब्द मराठी. संकल्प या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sankalp in Marathi.

संकल्प शब्दाचा समानार्थी शब्द

संकल्प या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण संकल्प या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. संकल्प या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना संकल्प चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

संकल्प या शब्दासाठी बेत, मनसुबा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sankalp in Marathi are bet, mansuba

शब्द समानार्थी
संकल्प बेत, मनसुबा
sankalp bet, mansuba

मी आशा करतो की तुम्हाला संकल्प या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला संकल्प या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sankalp samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment