संशय समानार्थी शब्द मराठी | sanshay samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sanshay (संशय). संशय समानार्थी शब्द मराठी. संशय या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sanshay in Marathi.

संशय शब्दाचा समानार्थी शब्द

संशय या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण संशय या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. संशय या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना संशय चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

संशय या शब्दासाठी शंका हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sanshay in Marathi are shanka

शब्द समानार्थी
संशय शंका
sanshay shanka

मी आशा करतो की तुम्हाला संशय या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला संशय या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sanshay samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment