संशोधक समानार्थी शब्द मराठी | sanshodak samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sanshodak (संशोधक). संशोधक समानार्थी शब्द मराठी. संशोधक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sanshodak in Marathi.

संशोधक शब्दाचा समानार्थी शब्द

संशोधक या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण संशोधक या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. संशोधक या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना संशोधक चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

संशोधक या शब्दासाठी शास्त्रज्ञ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sanshodak in Marathi are shastradnya

शब्द समानार्थी
संशोधक शास्त्रज्ञ
sanshodak shastradnya

मी आशा करतो की तुम्हाला संशोधक या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला संशोधक या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sanshodak samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment