साथ समानार्थी शब्द मराठी | sath samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sath (साथ). साथ समानार्थी शब्द मराठी. साथ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sath in Marathi.

साथ शब्दाचा समानार्थी शब्द

साथ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण साथ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. साथ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना साथ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

साथ या शब्दासाठी सोबत, संगत हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sath in Marathi are sobat, sangat

शब्द समानार्थी
साथ सोबत, संगत
sath sobat, sangat

मी आशा करतो की तुम्हाला साथ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला साथ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sath samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment