सेवक समानार्थी शब्द मराठी | sevak samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sevak (सेवक). सेवक समानार्थी शब्द मराठी. सेवक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sevak in Marathi.

सेवक शब्दाचा समानार्थी शब्द

सेवक या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण सेवक या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. सेवक या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना सेवक चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

सेवक या शब्दासाठी दास, नौकर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sevak in Marathi are das, naukar

शब्द समानार्थी
सेवक दास, नौकर
sevak das, naukar

मी आशा करतो की तुम्हाला सेवक या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला सेवक या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sevak samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment