शक्ती समानार्थी शब्द मराठी | shakti samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of shakti (शक्ती). शक्ती समानार्थी शब्द मराठी. शक्ती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of shakti in Marathi.

शक्ती शब्दाचा समानार्थी शब्द

शक्ती या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण शक्ती या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. शक्ती या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना शक्ती चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

शक्ती या शब्दासाठी बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of shakti in Marathi are bal, jor, takad, samarthya, urja

शब्द समानार्थी
शक्ती बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा
shakti bal, jor, takad, samarthya, urja

मी आशा करतो की तुम्हाला शक्ती या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला शक्ती या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in shakti samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment