शत्रू समानार्थी शब्द मराठी | shatru samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of shatru (शत्रू). शत्रू समानार्थी शब्द मराठी. शत्रू या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of shatru in Marathi.

शत्रू शब्दाचा समानार्थी शब्द

शत्रू या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण शत्रू या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. शत्रू या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना शत्रू चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

शत्रू या शब्दासाठी अरी, रिपू, वैरी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of shatru in Marathi are ari, rupu, vairi

शब्द समानार्थी
शत्रू अरी, रिपू, वैरी
shatru ari, rupu, vairi

मी आशा करतो की तुम्हाला शत्रू या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला शत्रू या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in shatru samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment