शेज समानार्थी शब्द मराठी | shej samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of shej (शेज). शेज समानार्थी शब्द मराठी. शेज या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of shej in Marathi.

शेज शब्दाचा समानार्थी शब्द

शेज या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण शेज या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. शेज या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना शेज चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

शेज या शब्दासाठी बिछाना, अंथरूण, शय्या हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of shej in Marathi are bichana, anthrun, shayya

शब्द समानार्थी
शेज बिछाना, अंथरूण, शय्या
shej bichana, anthrun, shayya

मी आशा करतो की तुम्हाला शेज या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला शेज या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in shej samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment