शीघ्र समानार्थी शब्द मराठी | shighra samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of shighra (शीघ्र). शीघ्र समानार्थी शब्द मराठी. शीघ्र या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of shighra in Marathi.

शीघ्र शब्दाचा समानार्थी शब्द

शीघ्र या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण शीघ्र या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. शीघ्र या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना शीघ्र चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

शीघ्र या शब्दासाठी जलद हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of shighra in Marathi are jalad

शब्द समानार्थी
शीघ्र जलद
shighra jalad

मी आशा करतो की तुम्हाला शीघ्र या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला शीघ्र या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in shighra samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment