शिकारी समानार्थी शब्द मराठी | shikari samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of shikari (शिकारी). शिकारी समानार्थी शब्द मराठी. शिकारी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of shikari in Marathi.

शिकारी शब्दाचा समानार्थी शब्द

शिकारी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण शिकारी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. शिकारी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना शिकारी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

शिकारी या शब्दासाठी पारधी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of shikari in Marathi are paradhi

शब्द समानार्थी
शिकारी पारधी
shikari paradhi

मी आशा करतो की तुम्हाला शिकारी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला शिकारी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in shikari samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment