शिकस्त समानार्थी शब्द मराठी | shikast samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of shikast (शिकस्त). शिकस्त समानार्थी शब्द मराठी. शिकस्त या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of shikast in Marathi.

शिकस्त शब्दाचा समानार्थी शब्द

शिकस्त या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण शिकस्त या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. शिकस्त या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना शिकस्त चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

शिकस्त या शब्दासाठी पराकाष्ठा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of shikast in Marathi are parakashta

शब्द समानार्थी
शिकस्त पराकाष्ठा
shikast parakashta

मी आशा करतो की तुम्हाला शिकस्त या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला शिकस्त या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in shikast samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment