शिक्षक समानार्थी शब्द मराठी | shikshak samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of shikshak (शिक्षक). शिक्षक समानार्थी शब्द मराठी. शिक्षक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of shikshak in Marathi.

शिक्षक शब्दाचा समानार्थी शब्द

शिक्षक या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण शिक्षक या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. शिक्षक या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना शिक्षक चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

शिक्षक या शब्दासाठी गुरुजी, गुरू, मास्तर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of shikshak in Marathi are guruji, guru, mastar

शब्द समानार्थी
शिक्षक गुरुजी, गुरू, मास्तर
shikshak guruji, guru, mastar

मी आशा करतो की तुम्हाला शिक्षक या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला शिक्षक या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in shikshak samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment