शीण समानार्थी शब्द मराठी | shin samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of shin (शीण). शीण समानार्थी शब्द मराठी. शीण या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of shin in Marathi.

शीण शब्दाचा समानार्थी शब्द

शीण या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण शीण या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. शीण या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना शीण चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

शीण या शब्दासाठी थकवा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of shin in Marathi are thakava

शब्द समानार्थी
शीण थकवा
shin thakava

मी आशा करतो की तुम्हाला शीण या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला शीण या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in shin samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment