सिंह समानार्थी शब्द मराठी | sinh samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sinh (सिंह). सिंह समानार्थी शब्द मराठी. सिंह या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sinh in Marathi.

सिंह शब्दाचा समानार्थी शब्द

सिंह या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण सिंह या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. सिंह या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना सिंह चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

सिंह या शब्दासाठी वनराज, केसरी, मृगेंद्र हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sinh in Marathi are vanraj, kesari, mrugendra

शब्द समानार्थी
सिंह वनराज, केसरी, मृगेंद्र
sinh vanraj, kesari, mrugendra

मी आशा करतो की तुम्हाला सिंह या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला सिंह या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sinh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment