स्त्री समानार्थी शब्द मराठी | stree samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of stree (स्त्री). स्त्री समानार्थी शब्द मराठी. स्त्री या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of stree in Marathi.

स्त्री शब्दाचा समानार्थी शब्द

स्त्री या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण स्त्री या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. स्त्री या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना स्त्री चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

स्त्री या शब्दासाठी महिला, वनिता, ललना, कामिनी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of stree in Marathi are mahila, vanita, lalana, kamini

शब्द समानार्थी
स्त्री महिला, वनिता, ललना, कामिनी
stree mahila, vanita, lalana, kamini

मी आशा करतो की तुम्हाला स्त्री या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला स्त्री या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in stree samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment