स्तुती समानार्थी शब्द मराठी | stuti samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of stuti (स्तुती). स्तुती समानार्थी शब्द मराठी. स्तुती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of stuti in Marathi.

स्तुती शब्दाचा समानार्थी शब्द

स्तुती या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण स्तुती या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. स्तुती या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना स्तुती चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

स्तुती या शब्दासाठी प्रशंसा, कौतुक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of stuti in Marathi are prashansa, kautuk

शब्द समानार्थी
स्तुती प्रशंसा, कौतुक
stuti prashansa, kautuk

मी आशा करतो की तुम्हाला स्तुती या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला स्तुती या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in stuti samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment