सुगम समानार्थी शब्द मराठी | sugam samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sugam (सुगम). सुगम समानार्थी शब्द मराठी. सुगम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sugam in Marathi.

सुगम शब्दाचा समानार्थी शब्द

सुगम या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण सुगम या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. सुगम या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना सुगम चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

सुगम या शब्दासाठी सुलभ, सोपा, सुकर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sugam in Marathi are sulabh, sopa, sukar

शब्द समानार्थी
सुगम सुलभ, सोपा, सुकर
sugam sulabh, sopa, sukar

मी आशा करतो की तुम्हाला सुगम या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला सुगम या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sugam samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment