सुंदर समानार्थी शब्द मराठी | sundar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of sundar (सुंदर). सुंदर समानार्थी शब्द मराठी. सुंदर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of sundar in Marathi.

सुंदर शब्दाचा समानार्थी शब्द

सुंदर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण सुंदर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. सुंदर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना सुंदर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

सुंदर या शब्दासाठी सुरेख, छान, देखणे हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of sundar in Marathi are surekh, chan, dekhane

शब्द समानार्थी
सुंदर सुरेख, छान, देखणे
sundar surekh, chan, dekhane

मी आशा करतो की तुम्हाला सुंदर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला सुंदर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in sundar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment