स्वच्छ समानार्थी शब्द मराठी | swachh samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of swachh (स्वच्छ). स्वच्छ समानार्थी शब्द मराठी. स्वच्छ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of swachh in Marathi.

स्वच्छ शब्दाचा समानार्थी शब्द

स्वच्छ या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण स्वच्छ या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. स्वच्छ या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना स्वच्छ चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

स्वच्छ या शब्दासाठी नीट, निर्मळ, साफ हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of swachh in Marathi are nit, nirmal, saaf

शब्द समानार्थी
स्वच्छ नीट, निर्मळ, साफ
swachh nit, nirmal, saaf

मी आशा करतो की तुम्हाला स्वच्छ या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला स्वच्छ या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in swachh samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment