स्वामी समानार्थी शब्द मराठी | swami samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of swami (स्वामी). स्वामी समानार्थी शब्द मराठी. स्वामी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of swami in Marathi.

स्वामी शब्दाचा समानार्थी शब्द

स्वामी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण स्वामी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. स्वामी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना स्वामी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

स्वामी या शब्दासाठी मालक हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of swami in Marathi are malak

शब्द समानार्थी
स्वामी मालक
swami malak

मी आशा करतो की तुम्हाला स्वामी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला स्वामी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in swami samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment