वचक समानार्थी शब्द मराठी | vachak samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vachak (वचक). वचक समानार्थी शब्द मराठी. वचक या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vachak in Marathi.

वचक शब्दाचा समानार्थी शब्द

वचक या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वचक या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वचक या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वचक चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वचक या शब्दासाठी धाक, दरारा हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vachak in Marathi are dhak, darara

शब्द समानार्थी
वचक धाक, दरारा
vachak dhak, darara

मी आशा करतो की तुम्हाला वचक या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वचक या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vachak samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment