वाली समानार्थी शब्द मराठी | vali samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vali (वाली). वाली समानार्थी शब्द मराठी. वाली या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vali in Marathi.

वाली शब्दाचा समानार्थी शब्द

वाली या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वाली या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वाली या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वाली चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वाली या शब्दासाठी रक्षणकर्ता, कैवारी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vali in Marathi are rakshankarta, kaivari

शब्द समानार्थी
वाली रक्षणकर्ता, कैवारी
vali rakshankarta, kaivari

मी आशा करतो की तुम्हाला वाली या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वाली या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vali samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment