वंदन समानार्थी शब्द मराठी | vandan samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vandan (वंदन). वंदन समानार्थी शब्द मराठी. वंदन या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vandan in Marathi.

वंदन शब्दाचा समानार्थी शब्द

वंदन या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वंदन या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वंदन या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वंदन चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वंदन या शब्दासाठी नमस्कार, प्रणाम, नमन, अभिवादन, प्रणिपात हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vandan in Marathi are namaskar, pranam, naman, abhivadan, pranipat

शब्द समानार्थी
वंदन नमस्कार, प्रणाम, नमन, अभिवादन, प्रणिपात
vandan namaskar, pranam, naman, abhivadan, pranipat

मी आशा करतो की तुम्हाला वंदन या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वंदन या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vandan samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment