वर समानार्थी शब्द मराठी | var samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of var (वर). वर समानार्थी शब्द मराठी. वर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of var in Marathi.

वर शब्दाचा समानार्थी शब्द

वर या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वर या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वर या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वर चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वर या शब्दासाठी नवरा, पती, भ्रतार हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of var in Marathi are navra, pati, bhrataar

शब्द समानार्थी
वर नवरा, पती, भ्रतार
var navra, pati, bhrataar

मी आशा करतो की तुम्हाला वर या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वर या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in var samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment