वारा समानार्थी शब्द मराठी | vara samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of vara (वारा). वारा समानार्थी शब्द मराठी. वारा या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of vara in Marathi.

वारा शब्दाचा समानार्थी शब्द

वारा या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण वारा या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. वारा या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना वारा चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

वारा या शब्दासाठी वायू, वात , अनिल, मरुत, पवन, समीर हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanarthi shabd of vara in Marathi are vayu, vaat, anil, marut, pavan, samir

शब्द समानार्थी
वारा वायू, वात , अनिल, मरुत, पवन, समीर
vara vayu, vaat, anil, marut, pavan, samir

मी आशा करतो की तुम्हाला वारा या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला वारा या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in vara samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)

Leave a Comment